Chúng ta sẽ hối hận nếu chờ đến khi sẵn sàng

Hãy đánh giá bài viết!

1. “You never know how much you love someone until you see them love someone else.”

 

Cho-den-khi-san-sang-1

“Bạn không bao giờ biết bạn yêu một người thế nào cho đến khi bạn nhìn người ấy yêu một người khác.”

Một sự hối hận thường gặp và vô cùng tồi tệ.

 

2.  “If you only live to regret your past, you’ll never learn to love your future.”

 

Cho-den-khi-san-sang-2

“Nếu bạn sống chỉ để tiếc nuối quá khứ, bạn sẽ không bao giờ học được cách yêu tương lai.”

Tệ hơn tiếc nuối là nuối tiếc thời gian lãng phí để tiếc nuối.

 

3. “Time is too slow for those who wait,

      too swift for those who fear,

      too long for those who grieve,

      too short for those who rejoice.

      But for those who love, time is eternity.”

 

Cho-den-khi-san-sang-3

“Thời gian
Quá chậm khi đợi chờ
Quá nhanh khi ngần ngại
Quá dài cho kẻ đau khổ
Quá ngắn cho người hân hoan
Nhưng với người đang yêu, thời gian là vĩnh hằng.”

 

Nếu cứ lưỡng lự chần chừ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được sống và được yêu.

 

4. “If we wait until we are truly ready, we will be waiting for the rest of our lives.”

 

Cho-den-khi-san-sang-4

“Nếu chờ cho đến khi thực sự sẵn sàng, chúng ta sẽ chờ suốt phần còn lại của cuộc đời.”

“Phần còn lại của cuộc đời” là khoảng thời gian rất rất dài.